Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2016 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Centrum badań, analiz i sprawozdawczości.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2016  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 47/2009 z dnia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w ramach osobowego funduszu płac oraz Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2016  Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   2 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    2 lutego 2016r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    03 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego Z (część wysoka) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 60/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   25 lutego 2016 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 marca 2016 r. w sprawie obowiązku dokumentowania dorobku naukowo – dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 marca 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  21 marca 2016 r. w sprawie czynności dokonywanych przez komórki merytoryczne w związku z odliczaniem podatku VAT naliczonego.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych oraz zapasów niewykazujących ruchu.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   05 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 2/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania oceny dorobku kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie  zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie  powołania Katedry Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie powołania Katedry Pracy i Kapitału.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie  powołania Katedry Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie  powołania Katedry Agroinżynierii i Analizy Jakości.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie powołania Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie powołania Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie  powołania Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie powołania Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 maja 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2016/2017.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017. 
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat  za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  08 lipca 2016 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  8 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzoru umowy trójstronnej w ramach projektu „STAŻE NA START”
 • Załącznik nr 2/38/2016:
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 25/2016 w sprawie powołania Katedry Agroinżynierii i Analizy Jakości.
 • ZARZĄDZENIE NR 40a/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 września 2016 r. w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  1 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najlepszego dyplomu roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  01 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Systemu Controllingu.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni. 
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  05 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  05 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 51/2016 z dnia 8 września 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   28 września 2016 r. w sprawie powołania Centrum Transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności – Akcelerator ICT oraz wprowadzenia jego Statutu.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   28 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Lifelong Learning Progamme Erasmus.
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do rozliczania w projektach "Staże na start".
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 października 2016 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   17 października 2016 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +.
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    18 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania zasad przyznawania dwóch dyplomów pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym  we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Finansowym w Moskwie.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   24 października 2016 r. w sprawie  dnia wolnego od pracy w dniu 31 października 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   3 października 2016 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w  Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   24 października 2016 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. międzynarodowej akredytacji CEEMAN.
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. „Human Resources Excellence in Research”.
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie kontroli wydatków Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   21 listopada 2016 r. w sprawie  zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 59/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   22 listopada 2016 r. w sprawie  zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Nauki.
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Dydaktyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą.
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Kanclerza.
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w dniach 23 i 27 grudnia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie  zakresów obowiązków opiekunów i koordynatorów kierunków studiów oraz opiekunów specjalności.
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 88/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 6/2015 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS.
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość.
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 grudnia 2016 r. w sprawie Komisji  ds. stypendium – darowizny Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły.
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Rektora nr 88/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie tworzenia planów umów zlecenia i umów o dzieło oraz  sporządzania umów.