Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016/2020

Komisje Senackie w Kadencji 2016/2020


Komisja Budżetowa
Przewodniczący: Dr hab. Robert Kowalak, prof. UEW

 • Prof. dr hab. Edward Nowak
 • Prof. dr hab. Leszek Patrzałek
 • Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
 • Dr hab. Jacek Adamek, prof. UEW
 • Dr hab. Robert Kurek, prof. UEW
 • Dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UEW
 • Dr Krzysztof Nowosielski
 • Dr Marek Pauka
 • Dr Rafał Siedlecki
 • Mgr Krzysztof Małys
 • Dr inż. Hanna Sikacz - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Dr Iwo Augustyński - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Bartłomiej Jędrzejko - student

 

Komisja Wydawnicza
Przewodniczący: Dr hab. Witold Kowal, prof. UEW

 • Prof. dr hab. Andrzej Bąk
 • Prof. dr hab. Józef Dziechciarz
 • Prof. dr hab. Janusz Łyko
 • Prof. dr hab. Krystyna Mazurek - Łopacińska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet
 • Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UEW
 • Dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW
 • Dr hab. Przemysław Skulski
 • Dr inż. Daniel Ociński
 • Dr Iwo Augustyński - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Dr Dawid Kościewicz - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Bartosz Scheuer - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Joanna Maryniak - student

 

Komisja ds. Nauki
Przewodnicząca: Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UEW

 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet
 • Dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof. UEW
 • Dr hab. Zbigniew Michna, prof. UEW
 • Dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UEW
 • Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW
 • Mgr Grzegorz Hołyński
 • Dr Agnieszka Stanimir
 • Dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UEW – przedstawiciel ZNP- głos doradczy
 • Dr Paweł Wolak - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
 • Dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Radosław Kłus - student
   

Komisja ds. Dydaktyki
Przewodniczący: Prof. dr hab. Edmund Cibis

 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Prof. dr hab. Stefan Wrzosek
 • Dr hab. Anna Cierniak - Emerych, prof. UEW
 • Dr hab. Roberta Kowalaka, prof. UEW
 • Dr hab. Bogusław Półtorak
 • Dr Marek Wąsowicz
 • Dr Magdalena Rękas
 • Mgr Katarzyna Łukaszewska
 • Mgr Grażyna Bieć
 • Dr Iwo Augustyński - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Dr Monika Kwiecińska - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Dr Grzegorz Tarczyński - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Alicja Sternal - student
 • Michał Tkacz - student

 

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

 • Prof. dr hab. Bogusława Drelich - Skulska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UEW
 • Dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UEW
 • Dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UEW
 • Dr Piotr Gryszel
 • Dr Anna Jankowiak
 • Mgr Anna Marcinko
 • Dr Maria Niewiadoma - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Marta Helińska – student

 

Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Bogusława Drelich - Skulska

 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk 
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet
 • Prof. dr hab. Czesław Zając
 • Prof. dr hab. Andrzej Graczyk
 • Prof. dr hab. Marek Walesiak
 • Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW
 • Dr hab. inż. Anna Cierniak - Emerych, prof. UEW
 • Dr hab. Andrzej Okruszek, prof. UEW
 • Dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
 • Dr Marek Wąsowicz
 • Dr Letycja Sołoducho - Pelc
 • Mgr Małgorzata Świrad
 • Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UEW - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
 • Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UEW - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Bartosz Scheuer - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy

 

Komisja ds. Dobrych Praktyk Akademickich
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Krystyna Mazurek - Łopacińska

 • Prof. dr hab. Janusz Łyko
 • Prof. dr hab. Czesław Zając
 • Dr hab. Marek Biernacki, prof. UEW
 • Dr hab. Andrzej Okruszek, prof. UEW
 • Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UEW
 • Dr hab. Grażyna Woźniewska, prof. UEW
 • Dr hab. inż. Hanna Pińkowska, prof. UEW
 • Dr Anna Baraniecka
 • Mgr Zbigniew Batorowicz
 • Dr hab. inż. Jadwiga Lorenc, prof. UEW - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Dr inż. Janusz Stanisławski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Agnieszka Bem - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Marcelina Chuchro - student

 

Komisja Statutowa
Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Graczyk
Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UEW

 • Prof. dr hab. Marek Walesiak
 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Prof. dr hab. Stefan Wrzosek
 • Dr inż. Marek Urban
 • Dr Janusz Kaspryszyn
 • Dr Magdalena Rękas
 • Dr Sylwia Wrona
 • Mgr Jolanta Łojek
 • Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
 • Mgr Kinga Klonowska - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
 • Kamil Guzenda - student

 

Komisja ds. Współpracy z Biznesem
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Witkowski

 • Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UEW
 • Dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW
 • Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
 • Dr hab. Bogusław Półtorak
 • Dr Jarosław Olejniczak
 • Dr Daniel Borowiak
 • Dr Piotr Szymański
 • Dr Artur Rot
 • Dr hab. Paweł Waniowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
 • Dr Maria Niewiadoma - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
 • Dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
 • Dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
 • Agata Martyniszyn - student