Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2020

 • UCHWAŁA  NR 1/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 2/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 3/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie określenia zasad wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 4/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.45.2019 z 25 kwietnia 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 5/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.47.2019 z 25 kwietnia 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 6/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana Profesora Rafała Krupskiego.
 • UCHWAŁA  NR 7/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 8/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 9/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 10/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 11/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik na Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 12/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Bartosza Ziemblickiego na Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 13/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Edwarda Wiszniowskiego, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 14/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Urszuli Załuskiej do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 15/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. Katarzyny Miszczak, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 16/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Piotra Stańczyka do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 17/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Jadwigi Lorenc, prof. UEW do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 18/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marty Bochniak do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 19/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Wojciecha Farmasa do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 20/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Martyny Kunik do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 21/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Tomasza Dąbrowskiego do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 22/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Mirosława Wysockiego do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 23/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Mateusza Salamona do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 24/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgra Pawła Brusiło do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 25/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Zbigniewa Golarza do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 26/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Jarosława Czai do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 27/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Elżbiety Szlachcic do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 28/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Bartosza Scheuera do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 29/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR 30/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 31/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019.
 • UCHWAŁA  NR 32/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za lata 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR 33/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 34/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 35/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 36/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 37/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2018/2019.
 • UCHWAŁA  NR 38/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR 39/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR 40/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 41/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Data Science: poziom podstawowy dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR 42/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Strategic Leadership dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR 43/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Zarządzanie i technologie w Industry 4.0 dla słuchaczy rozpoczynających studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR 44/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA  NR 45/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 46/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR 47/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR 48/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 49/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 23 marca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 50/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 51/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 52/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 53/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.162 z 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 54/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR 55/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 56/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR 57/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.68.2017 z 19 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 58/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 59/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 60/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania prof. dra hab. Andrzeja Kalety ze składu Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR 61/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesor Cecile Nieuwenhuizen.
 • UCHWAŁA  NR 62/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 63/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 64/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 65/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 23 kwietnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 66/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 7 maja 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 67/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. inż. Alicji Małgorzaty Graczyk, prof. UEW o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego za 2019 r
 • UCHWAŁA  NR 68/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR 69/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR 70/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie osobowej. Uchwała nie została podjęta.
 • UCHWAŁA  NR 71/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. inż. Marii Wandy Kopertyńskiej o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 72/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.93.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 73/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.44.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA NR 74/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych
  w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
 • UCHWAŁA  NR 75/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.48.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • UCHWAŁA NR 76/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA NR 77/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. inż. Rafałowi Dutkiewiczowi.
 • UCHWAŁA  NR 78/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 79/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr R.0000.67.2020 zawieszonej zarządzeniem Rektora nr 76/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 80/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr R.0000.71.2020 zawieszonej zarządzeniem Rektora nr 76/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 81/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 82/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 28 maja 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 83/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 9 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 84/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Patrycji Marii Klimas, prof. UEW indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019.
 • UCHWAŁA  NR 85/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. Marii Wandzie Kopertyńskiej indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2019.
 • UCHWAŁA  NR 86/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii uchwalenia zmian będących sprostowaniem w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą
  nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 10 czerwca 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 87/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok.
 • UCHWAŁA  NR 88/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR 89/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR 90/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR 91/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 92/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR93/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 94/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 95/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 96/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 97/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 98/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 99/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 100/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 101/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 102/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 103/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 104/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 105/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 106/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 107/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 108/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 109/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 110/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 111/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 112/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR 113/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr R.0000.55.2020 z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 114/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Audyt śledczy.
 • UCHWAŁA  NR 115/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych.
 • UCHWAŁA  NR 116/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych Krajowe i Międzynarodowe Rozliczenia Podatkowe.
 • UCHWAŁA  NR 117/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 118/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 119/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 120/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 121/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 122/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 123/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 124/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 125/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 126/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.
 • UCHWAŁA  NR 127/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • UCHWAŁA  NR 128/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR 129/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania komisji senackich.
 • UCHWAŁA  NR 130/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 131/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 132/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 133/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 134/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.
 • UCHWAŁA  NR 135/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr R.0000.160.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 17 października 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR 136/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR 137/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Accounting and Financial Management.
 • UCHWAŁA  NR 138/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Advanced Project Management.
 • UCHWAŁA  NR 139/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Akademia startupu i innowacyjnego biznesu.
 • UCHWAŁA  NR 140/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Akademia trenera – profesjonalne zarządzanie szkoleniami.
 • UCHWAŁA  NR 141/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Analiza finansowa i zarządzanie wynikiem.
 • UCHWAŁA  NR 142/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Analiza i sprawozdawczość finansowa.
 • UCHWAŁA  NR 143/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • UCHWAŁA  NR 144/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwie.
 • UCHWAŁA  NR 145/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • UCHWAŁA  NR 146/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.
 • UCHWAŁA  NR 147/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Business Accounting.
 • UCHWAŁA  NR 148/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Compliance w organizacji.
 • UCHWAŁA  NR 149/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling i rachunkowość zarządcza.
 • UCHWAŁA  NR 150/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo.
 • UCHWAŁA  NR 151/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo (program realizowany w formie e-learningu.
 • UCHWAŁA  NR 152/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Data Science – zaawansowana analiza danych.
 • UCHWAŁA  NR 153/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe.
 • UCHWAŁA  NR 154/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami.
 • UCHWAŁA  NR 155/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Dyrektor Finansowy.
 • UCHWAŁA  NR 156/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ekspert usług księgowych (przy współpracy z TaxAGroup).
 • UCHWAŁA  NR 157/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i bankowość.
 • UCHWAŁA  NR 158/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i prawo w doradztwie podatkowym.
 • UCHWAŁA  NR 159/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość.
 • UCHWAŁA  NR 160/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość (z akredytacją ACCA).
 • UCHWAŁA  NR 161/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych HR Business Partner.
 • UCHWAŁA  NR 162/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych HR Business Partner (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR 163/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych International Human Resources Management.
 • UCHWAŁA  NR 164/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Inżynieria procesów produkcyjnych.
 • UCHWAŁA  NR 165/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kadry i płace.
 • UCHWAŁA  NR 166/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Kierownik zespołu – team leader.
 • UCHWAŁA  NR 167/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Krajowe standardy rachunkowości.
 • UCHWAŁA  NR 168/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe.
 • UCHWAŁA  NR 169/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe (program realizowany w formie e-learningu.
 • UCHWAŁA  NR 170/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • UCHWAŁA  NR 171/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Logistyka wspomagana komputerowo.
 • UCHWAŁA  NR 172/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Management Accounting.
 • UCHWAŁA  NR 173/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Managing Business.
 • UCHWAŁA  NR 174/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Marka osobista w biznesie.
 • UCHWAŁA  NR 175/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Marka osobista w biznesie (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR 176/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżer ochrony środowiska.
 • UCHWAŁA  NR 177/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo w kierowaniu ludźmi.
 • UCHWAŁA  NR 178/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe – Management 3.0.
 • UCHWAŁA  NR 179/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera.
 • UCHWAŁA  NR 180/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • UCHWAŁA  NR 181/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (program realizowany w formie e-learningu.
 • UCHWAŁA  NR 182/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych.
 • UCHWAŁA  NR 183/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Narzędzia analityka finansowego.
 • UCHWAŁA  NR 184/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • UCHWAŁA  NR 185/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Projekt Management (tryb niestacjonarny).
 • UCHWAŁA  NR 186/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Projekt Management (tryb wieczorowy).
 • UCHWAŁA  NR 187/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne.
 • UCHWAŁA  NR 188/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość dla nieksięgowych.
 • UCHWAŁA  NR 189/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR 190/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rynek nieruchomości – ujęcie praktyczne.
 • UCHWAŁA  NR 191/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe.
 • UCHWAŁA  NR 192/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR 193/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Specjalista ds. kadr i płac.
 • UCHWAŁA  NR 194/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Strategic Leadership.
 • UCHWAŁA  NR 195/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Suplementy diety i żywność wzbogacana.
 • UCHWAŁA  NR 196/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Wycena nieruchomości.
 • UCHWAŁA  NR 197/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie dla inżynierów.
 • UCHWAŁA  NR 198/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie dla inżynierów (program realizowany w formie e-learningu.
 • UCHWAŁA  NR 199/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie i finanse w ochronie zdrowia.
 • UCHWAŁA  NR 200/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing.
 • UCHWAŁA  NR 201/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie i technologie w Industry 4.0.
 • UCHWAŁA  NR 202/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.
 • UCHWAŁA  NR 203/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie instytucjami kultury.
 • UCHWAŁA  NR 204/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją i usługami.
 • UCHWAŁA  NR 205/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projektami.
 • UCHWAŁA  NR 206/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projektem IT.
 • UCHWAŁA  NR 207/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie projekt IT (program realizowany w formie e-learningu).
 • UCHWAŁA  NR 208/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzenie projekt E-commerce.
 • UCHWAŁA  NR 209/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.57.2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR 210/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 211/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 24 września 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 212/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 213/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 214/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR215/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 216/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 217/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 218/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 219/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 220/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 221/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 222/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 223/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 224/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 225/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 226/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020 -2024.
 • UCHWAŁA  NR 227/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 228/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020 – 2024.
 • UCHWAŁA  NR 229/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE.
 • UCHWAŁA  NR 230/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.000.88.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 25 czerwca 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 231/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 232/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 22 października 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 233/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR 234/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR 235/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 236/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 3 grudnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 237/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR 238/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2020.
 • UCHWAŁA  NR 239/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2021.