Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Kwestora 2020

Komunikaty Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:


  • KOMUNIKAT KWESTORA nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK) oraz stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów (MPK).
  • KOMUNIKAT KWESTORA nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad kalkulacji nakładów osobowych z tytułu wynagrodzenia personelu B+R zatrudnionego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pozostałych nakładów bieżących na działalność B+R
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 3/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentów do Kwestora i jednostek organizacyjnych Pionu Kwestora
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 4/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany Komunikatu nr 3/2020 w sprawie trybu przekazywania dokumentów do Kwestora i jednostek organizacyjnych Pionu Kwestora
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 5/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie terminów przekazania do rozliczenia dokumentów dotyczących 2020 roku

 

Pisma Okólne Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:


  • PISMO OKÓLNE NR 1/2020 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie trybu otwierania kont księgowych oraz rachunków bankowych dla wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektów
  • PISMO OKÓLNE NR 2/2020 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Działu Księgowości Ogólnej, Działu Finansowego i Działu Księgowości Majątkowej, których nie realizuje Sekcja Księgowości Filii