Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PKA - Polska Komisja Akredytacyjna

Studia I i II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza i Logistyka uzyskały pozytywną ocenę programową, tym samym potwierdzając wysoką jakość kształcenia. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu umożliwia studentom na obu kierunkach osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium potwierdziło, że wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), zostały spełnione.

Analityka gospodarcza – ocena programowa          Logistyka – ocena programowa

Następna ocena programowa na obu kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Dr Marek Wąsowicz w imieniu swoim i władz Uczelni składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i studentom, którzy przygotowywali materiały do raportu samooceny lub brali udział w spotkaniach z zespołem wizytującym. Szczególne podziękowania kierowane są do dr Alicji Grześkowiak - menedżer kierunku Analityka gospodarcza oraz dr Natalii Szozdy - menedżer kierunku Logistyka za ogrom pracy poświęcony w przygotowanie dokumentacji do oceny kierunków i raportów samooceny.


 

pka_logo Polska Komisja Akredytacyjna – dwie oceny wyróżniające dla UE

Polska Komisja Akredytacyjna jest pierwszą, niezależną instytucją działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Wszystkie kierunki prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę co najmniej pozytywną. Możemy też,  i to na dwóch wydziałach, pochwalić się najwyższą możliwą do uzyskania oceną – oceną wyróżniającą. Ocenę tą otrzymał na kierunku ZarządzanieWydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze oraz, na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.