Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nauk Ekonomicznych

Strona archiwalna

 

Strona główna Wydziału NE:
http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/Informacje o Wydziale

Wydział Nauk Ekonomicznych
 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. To Wydział pierwszej kategorii według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który otrzymał pozytywną notę w ocenie instytucjonalnej przeprowadzonej w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Wydział Nauk Ekonomicznych w liczbach:

 • 3 stopnie studiów,
 • 5 kierunków kształcenia:
  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Gospodarka Przestrzenna
 • 16 specjalności na I stopniu studiów,
 • 19 specjalności na II stopniu studiów,
 • 5 unikatowych programów studiów w języku angielskim (Program of Bachelor Studies in International Business, Program of Bachelor Studies in Management and Marketing, Program of Master Studies in International Business, European Doctoral Program in Economics, Management and Finance),
 • 20 kół naukowych,
 • 5 000 studentów, 160 nauczycieli akademickich,
 • 16 katedr naukowych, 2 instytuty…

Wydział Nauk Ekonomicznych to:

 • 70-letnia tradycja,
 • wysoka pozycja na tle innych wydziałów o profilu ekonomicznym w kraju,
 • kompleksowa oferta edukacyjna (studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe i szkolenia),
 • procedury European Credit Transfer System (ECTS) umożliwiające udział w międzynarodowych programach wymiany oraz uznawalność kwalifikacji,
 • studia w językach obcych,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • wysoki poziom badań naukowych,
 • olbrzymia liczba opracowań na rzecz praktyki gospodarczej (ekspertyzy, opinie, doradztwo),
 • każdego roku ponad 5 000 kandydatów na studia…

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ekonomicznych?
… i co oferujemy Naszym Studentom:

 • wysoki poziom kształcenia w ramach kompleksowej oferty edukacyjnej - studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz III stopnia (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), studia podyplomowe i szkolenia,
 • akredytowane kierunki - Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie,
 • unikalne biznesowo sprofilowane specjalności tworzone we współpracy z pracodawcami,
 • atrakcyjne i nowoczesne programy nauczania pozwalające nabyć umiejętności szczególnie cenione na rynku pracy (m.in. takie, jak komunikacja, kreatywność, praca w zespole, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, kompetencje interkulturowe, języki),
 • praktyczny charakter zajęć, w tym liczne spotkania z osobami ze świata biznesu (seminaria, debaty, wykłady otwarte, wizyty studyjne, programy mentoringowe, coaching),
 • aktywne metody dydaktyczne (gry i symulacje biznesowe, warsztaty, projekty, pełne kursy e-learningowe),
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej, w tym do zasobów Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, jednej z najnowocześniejszych bibliotek w kraju,
 • studia w językach obcych oraz studia za granicą (program wymiany międzynarodowej ERASMUS+, umowy partnerskie z uczelniami z USA),
 • płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych realizowanych na uczelni,
 • stypendia Rektora (naukowe) i stypendia socjalne,
 • kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich (rozwój zainteresowań, dodatkowe doświadczenie, nawiązywanie kontaktów - NETWORKING),
 • efektywne wykorzystanie czasu na naukę i czasu wolnego w obrębie zwartego kameralnego kampusu, z szerokim zapleczem socjalnym (stołówki, bary, kafejki, kluby studenckie, obiekty sportowe, domy studenckie), w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum miasta,
 • … a także wiele innych form aktywności, pozwalających realizować własne pasje.