Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2007

 • UCHWAŁA NR 2/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej zmiany nazwy 
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

 • UCHWAŁA NR 4/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r w sprawie objęcia zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych ochroną prawa autorskiego
 • UCHWAŁA NR 68/2007 z dnia 31 maja 2007 r. - Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008
 • UCHWAŁA SENATU w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami z 31 maja 2007.
 • UCHWAŁA NR 87/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 88/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą:
  "Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej".
 • UCHWAŁA NR 89/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie wskazania Kandydata Uczelni do członkostwa w Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 90/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na wykonanie przez Profesora Bogusława Fiedora recenzji w postępowaniu o nadanie Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi 
  tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • UCHWAŁA NR 91/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Marii Cieślak tytułu honorowego profesora 
  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 92/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Wandzie Romanowskie tytułu honorowego profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 93/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny Kociszewskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jako 2-gie miejsce zatrudnienia na okres roku akademickiego 2007/2008 w wymiarze pełnego etatu
 • UCHWAŁA NR 94/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia prof. zw. dr hab. inż. Władysława Leśniaka, na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/3 etatu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • UCHWAŁA NR 95/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Jerzego Niemczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • UCHWAŁA NR 96/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia prof. zw. dr hab. Stanisława Nowosielskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania Procesami Gospodarczymi 
  na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 97/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Olgi Kowalczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 98/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej limitów przyjęć w roku akademickim 2007/2008 z dnia 10 maja 2007 i uchwały "Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008" z dnia 31 maja 2007
 • UCHWAŁA NR 99/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Uniwersytetu III Wieku
 • UCHWAŁA NR 100/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 101/2007 dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyboru firmy dla przeprowadzenia oceny sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok
 • UCHWAŁA NR 102/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Międzyuczelnianych Studiów Magisterskich "Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej" we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13 i Akademią Medyczną we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 103/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży działki nr 246/1 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 55
 • UCHWAŁA NR 104/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup mikrobusu
 • UCHWAŁA NR 105/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2007
 • UCHWAŁA NR 106/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2007
 • UCHWAŁA NR 107/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławie Bartosiewicz tytułu honorowego profesora 
  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 108/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. inż. Romualdowi Bogoczkowi tytułu honorowego profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu