Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2009

 • UCHWAŁA NR 1/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 2/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
 • UCHWAŁA NR 3/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Prowizorium budżetowego na 2009 rok
 • UCHWAŁA NR 4/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2009 rok
 • UCHWAŁA NR 5/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. Ireneuszowi Kuropce
  na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 6/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Grażyny Światowy
  na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 7/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Leszka Maciaszka na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 8/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Nycz na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 9/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. Lechowi Kurowskiemu
  na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 10/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • UCHWAŁA NR 11/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 12/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr Adeli Barabasz za książkę pt. „Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania”
 • UCHWAŁA NR 13/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) prof. dr hab. Adamowi Kopińskiemu za książkę pt. „Analiza finansowa banku”.
 • UCHWAŁA NR 14/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) prof. dr hab. Kazimierzowi Perechudzie za książkę
  pt. „I-CING w zarządzaniu”.
 • UCHWAŁA NR 15/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność dydaktyczna) dr Małgorzacie Sobińskiej za podręcznik pt. „Zarządzanie outsourcingiem informatycznym”.
 • UCHWAŁA NR 16/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność dydaktyczna) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jerzego Korczaka za podręcznik akademicki pt. „Informatyka ekonomiczna, część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informatyczne”.
 • UCHWAŁA NR 17/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza za monografię pt. „Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej"
 • UCHWAŁA NR 18/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Tadeusza Listwana za książkę pt. „Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce”.
 • UCHWAŁA NR 19/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Kazimierza Perechudy za książkę pt.  Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą”.
 • UCHWAŁA NR 20/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr inż. Agnieszce Ciechanowskiej za pracę doktorską pt. N-halogenosulfonamidowych pochodnych kopolimerów styren/diwinylobenzen z kationami Fe(II) i Mn(II)”.
 • UCHWAŁA NR 21/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr inż. Annie Kowalskiej za pracę doktorską pt. „Ekonomiczno-organizacyjne i jakościowe uwarunkowania funkcjonowania gastronomii szkolnej na przykładzie szkół w województwie dolnośląskim"
 • UCHWAŁA NR 22/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr inż. Danielowi Ocińskiemu za pracę doktorską pt. „N-halogenosulfonamidowych pochodnych kopolimerów styren/di winylobenzen”.
 • UCHWAŁA NR 23/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i  szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr inż. Hannie Sikacz za pracę doktorską pt. „Ocena sytuacji finansowej  operacyjnych grup kapitałowych”.
 • UCHWAŁA NR 24/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Hanuzy za cykl 26 prac naukowych pod nazwą „Struktura i właściwości materiałów i nano-materiałów o ważnych zastosowaniach optoelektronicznych: laserów, fotodetektorów, materiałów luminescencyjnych, ferroelektryków i optycznie nieliniowych”
 • UCHWAŁA NR 25/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność dydaktyczna) zespołowi pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Barbary Olszewskiej za 3 podręczniki.
 • UCHWAŁA NR 26/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność dydaktyczna) zespołowi pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Szołtysek, prof. UE za skrypt pt. „Metody kształtowania jakości w organizacji”, Wyd. UE Wrocław 2008
 • UCHWAŁA NR 27/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr Magdalenie Swacha-Lech za książkę pt. „Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych”
 • UCHWAŁA NR 28/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za 2008 r. (działalność naukowa) dr Magdalenie Kindze Stawickiej za dorobek naukowy w 2008 r.
 • UCHWAŁA NR 29/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o
 • UCHWAŁA NR 30/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2008
 • UCHWAŁA NR 31/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na powołania od roku akademickiego 2009/2010 kierunku Europeistyka na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 32/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie  wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Wiesława Wątroby
  na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 33/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie  wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Leszka Patrzałka
  na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 34/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie  osobowej
 • UCHWAŁA NR 35/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie  uzupełnienia składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą w kadencji 2008 – 2012
 • UCHWAŁA NR 36/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 37/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008
 • UCHWAŁA NR 38/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 39/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2009/2010
 • UCHWAŁA NR 40/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na 2009r
 • UCHWAŁA NR 41/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie poparcia dla zaproponowanych zamian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego
 • UCHWAŁA NR 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad tworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego i rozdziału zgromadzonych w nim środków
 • UCHWAŁA NR 43/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie polsko-francuskich studiów II stopnia „Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej” w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 44/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Bio i nanokompozyty w technologii żywności i ochronie środowiska”
 • UCHWAŁA NR 45/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie osobowej
 • UCHWAŁA NR 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Jana Borowca na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 47/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Safina na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 48/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia dr hab. Ireny Kociszewskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jako 2-gie miejsce zatrudnienia na okres roku akademickiego 2009/2010 w wymiarze pełnego etatu
 • UCHWAŁA NR 49/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w  Białymstoku
 • UCHWAŁA NR 50/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 51/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wniosku Senatu o wyrażenia zgody przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku Informatyka w biznesie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • UCHWAŁA NR 52/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników za pracę świadczoną w ramach zadań finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy
 • UCHWAŁA NR 53/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
 • UCHWAŁA NR 54/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na rok 2008
 • UCHWAŁA NR 55/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji dydaktycznej pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 56/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie kredytu na zabezpieczenie płynności finansowej w związku z budową „Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej”
 • UCHWAŁA NR 57/2009 z dnia 25 czerwca  2009 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze 
 • UCHWAŁA NR 58/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. zw. dr hab. Władysława Leśniaka
  na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 59/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Urszuli Kałążnej-Drewińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 60/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 61/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2008 roku
 • UCHWAŁA NR 62/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na rok 2009
 • UCHWAŁA NR 63/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. zw. dr hab. Jerzemu Rokicie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 64/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. zw. dr hab. Władysławowi Leśniakowi
  tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 65/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Jerzego Pietkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 66/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. zw. dr hab. Danucie Misińskiej tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 67/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Zofii Rusnak na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 68/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Adeli Barabasz na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 69/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury prof. zw. dr hab. Ewy Konarzewskiej-Gubały do reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2009-2013.
 • UCHWAŁA NR 70/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej do reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji kierunków Ekonomicznych w kadencji 2009-2013
 • UCHWAŁA NR 71/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 72/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 73/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 74/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Polityki Pieniężnej
 • UCHWAŁA NR 75/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 76/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie
 • UCHWAŁA NR 77/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
 • UCHWAŁA NR 78/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie poparcia stanowiska Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry
 • UCHWAŁA NR 79/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie poparcia dla wniosku Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dotyczącego zwiększenia nakładów dla szkolnictwa wyższego w projekcie Budżetu Państwa na rok 2010
 • UCHWAŁA NR 80/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • UCHWAŁA NR 81/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • UCHWAŁA NR 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Waldemara Tyca
  na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 83/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 84/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na rok 2009
 • UCHWAŁA NR 85/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom za pracę świadczoną w ramach zadań finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy
 • UCHWAŁA NR 86/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Tomasza Lesiowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 87/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Waldemara Podgórskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 88/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Janiny Wołoszyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 89/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. Giuseppe Calzoniego na stanowisku profesora zwyczajnego