Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2015

 • Uchwała Senatu UEW nr 1/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 2/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 3/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 4/2015  z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 5/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 6/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 7/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 8/2015  z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania do składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 9/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  powołania do składu Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2012 – 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 10/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 11/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2012/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 12/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 13/2015 z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 14/2015  z  dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 15/2015 z  dnia  26 marca 2015 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 16/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 17/2015 z  dnia  26 marca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego do 2020 roku.
 • Uchwała Senatu UEW nr 18/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Jerzego Korczaka o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2014 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 19/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. Agnieszki Sokołowskiej o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2014 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 21/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 22/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 23/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 24/2015 z  dnia  26 marca 2015 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2015/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 25/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 26/2015 z  dnia  26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2014.
 • Uchwała Senatu UEW nr 27/2015 z  dnia  26 marca 2015 r.  w sprawie nadania prof. zw. dr hab. inż. Jerzemu Hanuzie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 29/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 30/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 31/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie dr hab. Herbertowi Wirthowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 32/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w roku 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 33/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 34/2015  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2015/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 35/2015  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia programów istniejących i nowo tworzonych kierunków studiów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 37/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów analityka gospodarcza (studia drugiego stopnia) o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016).
 • Uchwała Senatu UEW nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 39/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie modyfikacji projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego dotyczących adiunktów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie modyfikacji projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 41/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 42/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2015/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 44/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014.
 • Uchwała Senatu UEW nr 45/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 46/2015  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych efektów kształcenia, przyporządkowania obszarów, dziedzin i dyscyplin oraz programów studiów dla kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego i drugiego stopnia) o profilu ogólnoakademickim.
 • Uchwała Senatu UEW nr 47/2015  dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie kandydatury prof. zw. dr hab. inż. Stefana Wrzoska do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 48/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Uchwała Senatu UEW nr 49/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oceny zmiany minimalnej liczby pracowników zatrudnianych w katedrze.
 • Uchwała Senatu UEW nr 52/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 53/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 54/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu czerwcowego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 55/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno – Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 56/2015  dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Jelenie Górze przy ul. Sudeckiej 55.
 • Uchwała Senatu UEW nr 57/2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zmian w strukturach organizacyjnych wydziałów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 58/2015  z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zmian niektórych zapisów uchwały Senatu nr R.0000.21.2015 z dnia 26 marca 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 59/2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Senatu nr R.0000.28.2014 z 26 czerwca 2014 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 60/2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr R.0000.48.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 61/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 62/2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Zakładu Ekonometrycznych Analiz Regionalnych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 63/2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Zakładu Gospodarki Lokalnej.