Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2016

 • Uchwała Senatu UEW nr 1/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 2/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu majowego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 3/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 4/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu wdrażania strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 5/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 6/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2016 rok.
 • Uchwała Senatu UEW nr 7/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2014/2015.
 • Uchwała Senatu UEW nr 8/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • UCHWAŁA Senatu UEW nr 9/2016   z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana prof. dr hab. Andrzeja Baborskiego 
 • Uchwała Senatu UEW nr 10/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2012/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 11/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2012/2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 12/2016 z  dnia  4 lutego 2016 r. w sprawie poparcia dla inicjatywy na przeprowadzenie kursu „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 13/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 14/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 15/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 16/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 – 31.08.2016 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 18/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 22/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. Krzysztofa Piontka o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 23/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poparcia wniosku dr Doroty Molek - Winiarskiej o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 24/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Bogusława Fiedora o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 25/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 26/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna (drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017).
 • Uchwała Senatu UEW nr 27/2016  z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku A i A1 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 28/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 29/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 30/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 31/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 32/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 33/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 34/2016  z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 35/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w roku 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 36/2016  z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 37/2016  z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia programów istniejących i nowo tworzonych kierunków studiów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 38/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 39/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 40/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie (pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017).
 • Uchwała Senatu UEW nr 41/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Konsulting prawny i gospodarczy na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów wspólnie z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 42/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Konsulting prawny i gospodarczy (drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017).
 • Uchwała Senatu UEW nr 43/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 44/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 45/2016  z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 46/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 47/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 48/2016 z dnia  28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2015.
 • Uchwała Senatu UEW nr 49/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 50/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 51/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015.
 • Uchwała Senatu UEW nr 52/2016  z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2016 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 53/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 54/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 55/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 56/2016 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych efektów kształcenia, przyporządkowania obszarów, dziedzin i dyscyplin oraz programów studiów dla kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego i drugiego stopnia) o profilu ogólnoakademickim.
 • Uchwała Senatu UEW nr 57/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.
 • Uchwała Senatu UEW nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zgody na realizację oraz zabezpieczenie środków dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 59/2016 z dnia  30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr R.0000.55.2016 zatwierdzającej limity przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 60/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie  przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 61/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 62/2016 z dnia 27 października 2016 r.  w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 63/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 64/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 65/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencje 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 66/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 67/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 68/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 69/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 70/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 71/2016  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 72/2016  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 73/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Głównej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 74/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Kanclerza.
 • Uchwała Senatu UEW nr 75/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 76/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. Hansowi-Christianowi Pfohlowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 77/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Bożenie Klimczak tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 78/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 79/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wspólnych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 80/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 81/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.  w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 82/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r.  w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 83/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r.  w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 84/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 85/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencje 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 86/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.  w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 87/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie  określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 88/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 89/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2015/2016. 
 • Uchwała Senatu UEW nr 91/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2016 i 2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 92/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana dr hab. Marka Łyszczaka, prof. UE.
 • Uchwała Senatu UEW nr 93/2016 
 • z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016 - 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 94/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.