Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2017

 • Uchwała Senatu UEW nr 1/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 2/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 3/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie  ramowych zasad tworzenia programów istniejących i nowo tworzonych kierunków studiów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 4/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 5/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” .
 • Uchwała Senatu UEW nr 6/2017 z  dnia  2 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 7/2017 z  dnia  13 lutego 2017 r. w sprawie  wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych wraz z wymianą  stolarki okiennej w budynku A i A1 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 8/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 9/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 10/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. Katarzyny Piwowar-Sulej o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 12/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Jana Lichtarskiego o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 13/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 14/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2017 rok.
 • Uchwała Senatu UEW nr 15/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 16/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Mirosławie Klamut tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 17/2017 z  dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Janowi Rymarczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 18/2017 z  dnia  30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.  
 • Uchwała Senatu UEW nr 19/2017 z  dnia  30 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania udziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w spółce pod nazwą „Wrocławskie Centrum  Badań EIT+” Sp. z o.o.
 • Uchwała Senatu UEW nr 20/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 21/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 23 lutego 2017 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 22/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 23/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim  2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 24/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 25/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w  latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • Uchwała Senatu UEW nr 26/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 27/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Samorządu Studentów.
 • Uchwała Senatu UEW nr 28/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 29/2017 z dnia  20 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku  akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 30/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie   przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 31/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie   przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 32/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  korekty Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 33/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 34/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
 • Uchwała Senatu UEW nr 35/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego wydawanego przez Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 36/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 37/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 38/2017 z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 39/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 40/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 41/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2017 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 42/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 43/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zasad  planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 44/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 45/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka w biznesie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 46/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Analityka gospodarcza studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 47/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 48/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 49/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 50/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 51/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 52/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 53/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 54/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 55/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 56/2017 z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych.
 • Uchwała Senatu UEW nr 57/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 58/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 59/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Robertowi Engle.
 • Uchwała Senatu UEW nr 60/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 61/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 62/2017 z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 63/2017 z dnia  19 października  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 64/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 65/2017 z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu oraz o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Uchwała Senatu UEW nr 66/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 67/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • Uchwała Senatu UEW nr 68/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 69/2017  z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 70/2017 z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uchwała Senatu UEW nr 71/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 72/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 73/2017  z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 74/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławowi Krawczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 75/2017 z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie osobowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 76/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 77/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 78/2017  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania oceny zmiany liczby pracowników zatrudnionych w katedrze.
 • Uchwała Senatu UEW nr 79/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Józefie Kramer tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 80/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Anieli Styś tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 81/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 82/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • Uchwała Senatu UEW nr 83/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • Uchwała Senatu UEW nr 84/2017 z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2016.
 • Uchwała Senatu UEW nr 85/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 86/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 87/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017.
 • Uchwała Senatu UEW nr 88/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Wrocław.
 • Uchwała Senatu UEW nr 89/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Fundacji PGE.
 • Uchwała Senatu UEW nr 90/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 • Uchwała Senatu UEW nr 91/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2018 rok.
 • Uchwała Senatu UEW nr 92/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 93/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 94/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w  latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • Uchwała Senatu UEW nr 95/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Legia Akademicka.
 • Uchwała Senatu UEW nr 96/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • Uchwała Senatu UEW nr 97/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • Uchwała Senatu UEW nr 98/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 99/2017 z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.