Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2019

 • Uchwała Senatu UEW nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 2/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Mariana Goryni do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 6/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Szymona Cyferta do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Czakona do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 8/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Dyducha do Rady Doskonałości Naukowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poparcia wniosku dr hab. inż. Katarzyny Piórkowskiej, prof. UE o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 10/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie osobowej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie trybu powołania pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.42.2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • Uchwała Senatu UEW nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Jacka Sieniawskiego na stanowisko Kwestora.
 • Uchwała Senatu UEW nr 15/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Stefanowi Forliczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 16/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie promowania wybitnej naukowej działalności publikacyjnej.
 • Uchwała Senatu UEW nr 17/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 18/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 19/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Edwarda Nowaka o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 20/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 21/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie nad kandydaturami do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 22/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Marcina Czyczerskiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 23/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Krzysztofa Domareckiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 24/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 25/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Piotra Krupy do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 26/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Grzegorza Krzosa, prof. UE do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 27/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Sylwii Wrony do pierwszej Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”.
 • Uchwała Senatu UEW nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Magdaleny Janowicz na stanowisko Kanclerza.
 • Uchwała Senatu UEW nr 30/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 31/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 32/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 33/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 34/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 35/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 36/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 37/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 38/2019  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 39/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finanse i rachunkowość.
 • Uchwała Senatu UEW nr 40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 41/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie.
 • Uchwała Senatu UEW nr 42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 43/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Rachunkowość i controlling.
 • Uchwała Senatu UEW nr 44/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 45/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.
 • Uchwała Senatu UEW nr 46/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020. 
 • Uchwała Senatu UEW nr 47/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Ekonomia biznesu i finanse.
 • Uchwała Senatu UEW nr 48/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 49/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok studiów w rok studiów w roku akademickim 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 52/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Korczakowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 54/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 55/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.
 • Uchwała Senatu UEW nr 56/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.
 • Uchwała Senatu UEW nr 58/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 59/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 60/2019  z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 61/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 62/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 31 maja 2019 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 63/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 64/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 65/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi w wyborach na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
 • Uchwała Senatu UEW nr 66/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu zajęć specjalnościowych finansowanych w ramach programu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” i dostępnych do wyboru w ramach Indywidualnego Programu Studiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 68/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • Uchwała Senatu UEW nr 69/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 70/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2019 r.
 • Załącznik do Uchwały Senatu UEW nr 70/2019
 • Uchwała Senatu UEW nr 71/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.
 • Uchwała Senatu UEW nr 72/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • Uchwała Senatu UEW nr 73/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r.
 • Uchwała Senatu UEW nr 74/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 75/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 76/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 77/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „D” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • Uchwała Senatu UEW nr 78/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „G” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • Uchwała Senatu UEW nr 79/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Małgorzacie Gablecie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 80/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Miśkiewiczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała Senatu UEW nr 81/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2019.
 • Uchwała Senatu UEW nr 82/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 83/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Informatics.
 • Uchwała Senatu UEW nr 84/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Informatics na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 85/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Management.
 • Uchwała Senatu UEW nr 86/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 87/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 88/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 89/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 90/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finance.
 • Uchwała Senatu UEW nr 91/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Finance na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 92/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 93/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 94/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 95/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku International Business.
 • Uchwała Senatu UEW nr 96/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku International Business na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 97/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 98/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 99/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Executive Master of Business Administration (Executive MBA) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 100/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 101/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 102/2019  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW nr 103/2019  dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwała Senatu UEW  nr 104/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • Uchwała Senatu UEW nr 105/2019  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.

 • Uchwała Senatu UEW nr 106/2019  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian będących sprostowaniem oczywistej omyłki rachunkowej w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 10 czerwca 2019 r..

 • Uchwała Senatu UEW nr 107/2019  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do władz akademickich na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020 r.

 • Uchwała Senatu UEW nr 108/2019  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr R.0000.71.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR109/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR110/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR111/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR112/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Analityka gospodarcza specjalność EMOS na studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR113/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR114/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR115/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR116/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finance na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR117/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR118/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR119/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR120/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR121/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR122/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku International Business na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR123/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR124/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzenie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR125/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia procentowego udziału dyscyplin w poszczególnych programach studiów.

 • UCHWAŁA  NR126/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR127/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich na rok akademicki 2019/2020.

 • UCHWAŁA  NR128/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR129/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru druku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru druku odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski.

 • UCHWAŁA  NR130/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.74.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 11 lipca 2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR131/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu pracy w części dotyczącej zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

 • UCHWAŁA  NR132/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR133/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR134/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.

 •  UCHWAŁA  NR135/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR136/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR137/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR138/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR139/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR140/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR141/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR142/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR143/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR144/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR145/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR146/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR147/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR148/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR149/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR150/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR151/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.

 • UCHWAŁA  NR152/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR153/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR154/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.

 • UCHWAŁA  NR155/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR156/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i funkcjonowania Kapituły Tytułów Honorowych nadawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR157/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR158/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy nadawaniu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR159/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedurę przynawania odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

 • UCHWAŁA  NR160/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.

 • UCHWAŁA  NR161/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR162/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR163/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jacka Adamka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR164/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Bąka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR165/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Marka Biernackiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR166/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Bożeny Borkowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR167/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jędrzeja Chumińskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR168/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Joanny Dębickiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR169/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Domiter, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR170/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR171/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR172/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Romualda Jończego do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR173/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jacka Karwowskiego do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR174/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Doroty Korenik do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR175/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Stanisława Korenika do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR176/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Ireneusza Kuropki, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR177/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Janusza Łyko do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR178/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Markowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR179/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Marka Nowińskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR180/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Olszańskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR181/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Ewy Pancer-Cybulskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR182/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab.Leszka Patrzałka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR183/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Marii Piotrowskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR184/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Doroty Rynio, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR185/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Tomasza Słońskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR186/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR187/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Marka Walesiaka do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR188/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Wiesława Wątroby, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR189/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Grzegorza Bełza, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR190/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Kalety do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR191/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Ryszarda Kłeczka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR192/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Grzegorza Krzosa, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR193/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jerzego Niemczyka do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR194/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Bartłomieja Nity, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR195/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Nycz-Łukaszewskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR196/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Kazimierza Perechudy do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR197/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR198/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Agnieszki Skowrońskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR199/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Marzeny Stor, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR 200/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Arkadiusza Wierzbica, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR 201/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jarosława Witkowskiego do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR 202/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Jarosława Woźniczki, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR203/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Czesława Zająca do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR 204/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

 • UCHWAŁA  NR 205/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Edmunda Cibisa do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.
 • UCHWAŁA  NR 206/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. Lucyny Dymińskiej, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 207/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dra hab. inż. Zbigniewa Garncarka, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 208/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dra hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 209/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. inż. Zuzanny Goluch, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 210/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania  dr hab. inż. Małgorzaty Krzywonos, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 211/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Agnieszki Orkusz, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 212/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Joanny Harasym, prof. Uczelni do Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia.

 • UCHWAŁA  NR 213/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Anny Cierniak-Emerych, prof. Uczelni do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR 214/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Andrzeja Graczyka do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR 215/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do składu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR 216/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki dr hab. inż. Małgorzacie Krzywonos, prof. Uczelni

 • UCHWAŁA  NR 217/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pani Profesor Grażyny Woźniewskiej.

 • UCHWAŁA  NR 218/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 219/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.

 • UCHWAŁA  NR 220/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Sabinie Kauf tytułu naukowego profesora nauk społecznych.

 • UCHWAŁA  NR 221/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 222/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.109.2019 w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR 223/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.126.2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 224/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR 225/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR 226/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 227/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR228/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR229/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 listopada 2019 r.

 • UCHWAŁA  NR230/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.

 • UCHWAŁA  NR231/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. Stanisławie Bartosiewicz tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR232/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 r.

 • UCHWAŁA  NR233/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020r.

 • UCHWAŁA  NR234/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.

 • UCHWAŁA  NR235/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.

 • UCHWAŁA  NR236/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.

 • UCHWAŁA  NR237/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR238/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR239/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR240/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji Budżetowej na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR241/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR242/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR243/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Nauki na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR244/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR245/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR246/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR247/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR248/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR249/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR250/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR251/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na okres od 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR252/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na okres 19 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR253/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR254/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie  odwołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR255/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR256/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR257/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR258/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR259/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dra hab. Andrzeja Dudka, prof. UEW do Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse.

 • UCHWAŁA  NR260/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR261/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR262/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020.

 • UCHWAŁA  NR263/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana Profesora Jana Falewicza.