Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia i pisma Kanclerza 2017

ZARZĄDZENIA KANCLERZA 2017


  • Zarządzenie nr 1/2017 Kanclerza UEW  z dnia  23 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji  planów ewakuacji jednostek organizacyjnych Uczelni.
  • Zarządzenie nr 2/2017 Kanclerza UEW  z dnia  13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie  usług z zakresu medycyny pracy.
  • Zarządzenie nr 3/2017 Kanclerza UEW  z dnia  04 lipca 2017 r. w sprawie powołania  Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych, przedmiotów małowartościowych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zarządzenie nr 4/2017 Kanclerza UEW  z dnia  05 lipca 2017 r. w sprawie  postępowania z dokumentacją na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  • Zarządzenie nr 5/2017 Kanclerza UEW  z dnia  07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na druk i  dostawę książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Zarządzenie nr 6/2017 Kanclerza UEW  z dnia  07 sierpnia 2017 r. w   sprawie  powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie  projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – Przebudowa budynku „O”  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Zarządzenie nr 8/2017 Kanclerza UEW  z dnia  30 października 2017 r. w sprawie  uchylenia Zarządzenia Kanclerza nr 14/2014.    PISMA OKÓLNE KANCLERZA 2017: