Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2011 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Zarządzenia Kryzysowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie  imiennego powołania osób funkcyjnych do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie  utworzenia Zakładu Towaroznawstwa Żywności
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 r.w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia  zamówień publicznych
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie  powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów socjalnych, sportowych i za wyniki w nauce
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego”
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 28 stycznia 2011 r. w sprawie  rozszerzenia zakresu działania Biura Realizacji Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją pn. „Centrum  Kształcenia Ustawicznego”
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia  symbolu dla Projektu „Teraz Wrocław” realizowanego w strukturze Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia ruchomego w ramach realizacji projektu  „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej”
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  7 marca 2011r. w sprawie Zasad pozyskiwania i wydatkowania środków na działalność statutową (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego),  prowadzoną na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 7/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia informatycznego w ramach realizacji projektu „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej”
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie  stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 6/2011
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Rektora nr 59/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie  wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie  wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie  opracowania planów ewakuacji jednostek organizacyjnych Uczelni w razie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin płatnych staży realizowanych w ramach projektu „Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy”
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Rektora nr 4/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie cennika prac technicznych i pomocniczych obowiązującego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Informatyki w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich zamkniętych teczek spraw
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia  zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2011 r. w sprawie utworzenia Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 42/2011 z 15 września 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 na studiach niestacjonarnych objętych projektami: Kuźnia Kadr 3 Nr projektu: POKL.04.01.01-00-229/09 oraz Kuźnia Kadr IV Nr projektu: POKL.04.01.01-00-311/10
 • ZARZĄDZENIE NR 45a/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
 • ZARZĄDZENIE NR 45b/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2005 w sprawie zawierania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 46a/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na doposażenie Biblioteki w sprzęt i oprogramowanie – stanowisko dla osoby niewidomej i niedowidzącej
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 42/2011 z 15 września 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości
 • ZARZĄDZENIE NR 49a/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 października 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Azji i Pacyfiku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie  przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 r. w sprawie  powołania Komisji ds. wyboru najlepszego dyplomu roku
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Stypendiów Rektora dla Najlepszych Studentów
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji w celu sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie Kodeksu Etycznego Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie  powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej  Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2011 r.w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Rektora nr 32/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zasad zwrotu wniesionych opłat semestralnych  za studia
 • ZARZĄDZENIE NR  61/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 67/2008 w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR  62/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 grudnia 2011 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 65/2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR  63/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR  64/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2011 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i  montaż sprzętu na potrzeby sali badań fokusowych i studia badań CATI
 • ZARZĄDZENIE NR  65/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 42/2011 z 15 września 2011 r.
 • ZARZĄDZENIE NR  66/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem.
 • ZARZĄDZENIE NR  67/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką.