Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2015 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   19 stycznia 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / osobom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    19 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 49/2013 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Władz Akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   30 stycznia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia Biblioteki.
 • ZARZĄDZENIE NR 4a/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2012 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Lifelong learning Progamme Erasmus
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji Działu Obsługi Dydaktyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  03 marca 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. USOS.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   16 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania opiekuna naukowego cudzoziemca przygotowującego rozprawę doktorską poza studiami doktoranckimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 marca 2015 r. w sprawie pełnienia funkcji i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli grup pracowniczych i studentów do Uczelnianego Zespołu ds. USOS.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2013 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   08 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 101/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  08 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 102/2012 w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  02 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  09 kwietnia 2015 r. o zmianie zarządzenia Rektora Nr 55a/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad tworzenia listy przedmiotów prowadzonych w języku obcym oferowanych studentom przyjeżdżającym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   28 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   29 kwietnia 2015 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    6 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 14/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    06 maja 2015 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora nr 53/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   11 maja 2015 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   13 maja 2015 r. w sprawie godzin otwarcia Biblioteki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   18 maja 2015 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców i obywateli polskich podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  8 czerwca 2015 r. w sprawie optymalizacji wykorzystania pomieszczeń.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  03 czerwca 2015 r. w sprawie procedury dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu USOS.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   03 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   03 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych dla Pracowników Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   12 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 51/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  24 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich. 
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 czerwca 2015 r.w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez cudzoziemców i obywateli polskich.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 76/2014 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 lipca 2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 sierpnia 2015 r. w sprawie albumu słuchacza i rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  03 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu mieszkańca domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora nr 72/2014).
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 września 2015 r. w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    17 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   15 września 2015 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   23 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 36/2015 w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich. 
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia    28 września 2015 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  28 września 2015 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   14 października 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 października 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 października 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2015 27 października 2015 r. uzupełniające Zarządzenie Rektora nr 59/2015 w sprawie powołania  Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu stanu oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni. 
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w ewidencji archiwalnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Działu Obsługi Projektów Rozwojowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2015 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  08 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty związanej z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego oraz wysokości wynagrodzenia za sporządzenie recenzji w tym postępowaniu.
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   09 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia zadań Działu Obsługi Projektów Rozwojowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.