Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2017 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 stycznia 2017 r. sprawie powołania Centrum Badań i Rozwoju Innowacji Społecznych.

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie dnia  wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2017 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 94/2016 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 stycznia 2017 r. sprawie powołania  Akademickiego Badawczego Centrum Przedsiębiorstw Społecznych.

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie  opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania.

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zawierania umów o pracę w ramach studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających oraz studiów MBA.

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 stycznia 2017 r. w sprawie  powołania Komisji.

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   20 stycznia 2017 r.  w sprawie powołania  Pełnomocnika Kanclerza ds. Organizacji.

 • ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   20 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Uroczystości Akademickich

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu w ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 lutego 2017 r. w sprawie procedury  kopiowania i zatwierdzania sylabusów w systemie SylabusKRK.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 marca 2017 r. w sprawie dni  wolnych od pracy w 2017 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w  strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w  strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w  strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad  realizacji przez nauczycieli akademickich i doktorantów konsultacji i dyżurów administracyjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 kwietnia 2017 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku "O" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na "Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości".

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   27 kwietnia 2017 r. w sprawie  wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018.

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie opłat za  studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców.

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie trybu wnoszenia przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości i trybu wnoszenia przez cudzoziemców opłat za powtarzanie przedmiotu i dodatkowe godziny seminaryjne.

 • ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  17 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej i jej częstotliwości.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 maja 2017 r. w sprawie powołania  Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  31 maja 2017 r. w sprawie powołania  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany  nazwy Działu Księgowości Materiałowej i Środków Trwałych na Dział Księgowości Majątkowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   23 czerwca 2017 r. w sprawie wymiaru   formy praktyk zawodowych doktorantów.
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 czerwca 2017 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 27/2017 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane  z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  27 czerwca 2017 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 94/2016 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 czerwca 2017 r. w sprawie  stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  05 lipca 2017 r.  w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 54/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  02 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  wypożyczania środków trwałych Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  08 sierpnia 2017 r. w sprawie  aktualizacji Załącznika nr 1 do Zasad (Polityki) Rachunkowości.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 września 2017 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  15 września 2017 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  18 września 2017 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 września 2017 r. w sprawie zmian w  strukturze organizacyjnej Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 września 2017 r. w sprawie  wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  22 września 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 września 2017 r. w sprawie  powołania Komisji do odbioru końcowego przebudowanego budynku dydaktycznego Z (część wysoka).
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  29 września 2017 r. zmieniające  Zarządzenie Rektora nr 61/2016 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2017 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2017 r. w sprawie zmiany  w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 września 2017 r. w sprawie zmiany  w strukturze organizacyjnej Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2017 r w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 98/2014 w sprawie wniosku o rejestrację wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę i jego rozliczenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie  zatrudniania nauczycieli akademickich.
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  16 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 58/2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  19 października 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powołanej Zarządzeniem Rektora nr 94/2016.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  01 listopada 2017 r. w sprawie  powołania Rektorskiej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności (Green Team).
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  25 października 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 października 2017 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie  przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczynających studia   doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 października 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Działu Księgowości Majątkowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie  terminów wprowadzania do systemu USOS danych niezbędnych do rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli  akademickich oraz generowania planów i sprawozdań.
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Biura Prawnego.
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  20 grudnia 2017 r. w sprawie  odwołania Pełnomocnika Kanclerza ds. Organizacji.
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia   22 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 109/2012 w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości.

 • ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad  sporządzania i wydawania dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej