Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2018 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  10 stycznia 2018 r. w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych.

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 stycznia 2018 r. w sprawie  finansowania monografii i czasopism publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stawek  obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 stycznia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej (krajowej i zagranicznej) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  12 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”.

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynków U, W i P należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia  Zarządzenia Rektora nr 30/2012 z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie konsultacji eksperckich dla młodych pracowników  naukowych składających aplikacje konkursowe mające na celu finansowanie działalności badawczo – rozwojowej.

 • ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczek i kredytów studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie symboli  komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 lutego 2018 r. w sprawie powołania  Pełnomocnika Kanclerza ds. wdrożenia narzędzi cyfrowego środowiska pracy.

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 lutego 2018 r. w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynku „SJO” Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym”.

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora nr 10/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowań, zawierania umów i wydatkowania środków finansowych dla zamówień poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) i objętych projektem współfinansowanym z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (dalej: projekt)
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie trybu wnoszenia przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości i trybu wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu i dodatkowe godziny seminaryjne
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczek i kredytów studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Kanclerza ds. doskonalenia zintegrowanego systemu informatycznego
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynku CKU Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym”.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynku E i H Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz biegłych do przygotowania postępowania pn. „Przebudowa budynku O należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej Projekty
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie trybu wnoszenia przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości i trybu wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu i dodatkowe godziny seminaryjne
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu dofinansowania tłumaczeń wniosków grantowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu dofinansowania korekt językowych w obcojęzycznych publikacjach pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 39a/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie logo i nazw wydziałów Uczelni w języku angielskim
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik 1/43/2018 Regulamin podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych  lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załączniki do Regulaminu podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik 1/44/2018 Regulamin opłat za korzystanie z usług Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu w ramach działalności hostelu

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin rekrutacji do projektu „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) nr POWR.03.04.00-00-D023/17

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r w sprawie zmiany Zarządzenie Rektora nr 55/2010 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji zadań związanych z powstaniem Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB)
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 78/2016 w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Działu Spraw Personalnych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr 35/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat pracowników Uczelni będących słuchaczami studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia 
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 oraz przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik nr 1/55/2018 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 oraz przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Załącznik nr 1 do Regulaminu

  • Załącznik nr 2 do Regulaminu

 • ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Controllingowej Procedury Budżetowej

 • ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Współpracy z Biznesem
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu międzynarodowego indywidualnego numeru Researcher ID oraz numeru ORCID

 • ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczeń dotyczących wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 września 2018 r. w sprawie powołania Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie likwidacji Działu Administracyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najlepszego dyplomu roku
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie opłat za wznowienie studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, ze środków przyznawanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”
  • Załącznik nr 1/70/2018 – Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, ze środków przyznawanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2016 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa 650 kompletów materiałów potrzebnych studentom do wykonywania obowiązków podczas staży realizowanych w projektach „Staże na start II’ i „Portal”
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2017 w sprawie wymiaru i formy praktyk zawodowych doktorantów
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 55/2016 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania kodeksu etycznego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 65/2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Współpracy Międzynarodowej

 • ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 37/2007 w sprawie warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2017 w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników, doktorantów i inne osoby prowadzące zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
  •  Załącznik nr 1/86/2018 Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki oraz dyscyplinie naukowej
  • Załącznik nr 2/86/2018 Instrukcja wypełniania oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej
  • Załącznik nr 3/86/2018 Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N)
  • Załącznik nr 4/86/2018 Oświadczenie Doktoranta upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć w dyscyplinie wiodącej zawierającej się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 5/86/2018 Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza Uczelnią
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Centrum Adaptive Food Systems Accelerator (AFSA)
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji pozaplanowych, w tym zdawczo-odbiorczych, składników majątku trwałego
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 r. sprawie zmiany na stanowisku Członka Rady Przedstawicieli Konsorcjum Naukowo – Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego sprzątania budynku „Z” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

 • ZARZĄDZENIE NR 94/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów z indeksów studentom i absolwentom Akademii Ekonomicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia Archiwum Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki we Wrocławiu w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 13 z dnia 7 grudnia 2018 r. do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • Załącznik nr 1/98/2018 Aneks nr 13 z dnia 7 grudnia 2018 r. do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia kursów certyfikowanych realizowanych w ramach Projektu Dialog
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki