Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje
i archiwa

Jednostka
prowadząca rejestry

 • ewidencja skarg i wniosków

Biuro Rektora

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

e-mail:

tel.: 71 36 80 141

 • rejestr kontroli zewnętrznych
 • rejestr wewnętrznych aktów normatywnych

Dział Organizacyjno - Prawny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

e-mail:

tel.: 71 36 80 451

 • rejestr wydawanych pełnomocnictw
 • rejestr umów cywilnoprawnych
 • rejestr wydawanych dyplomów ukończenia studiów

Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

tel.: 71 36 80 475

 • ewidencja studentów
 • rejestr zamówień publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

e-mail:

tel.: 71 36 80 493

 • rejestr wypadków w pracy

Dział BHP i PPOŻ

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

e-mail:

tel.: 71 36 80 860

 • rejestr chorób zawodowych
 • rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych
 • rejestr – ewidencja osób szkolonych instruktażem ogólnym bhp

 

 • ewidencja dowodów księgowych

Dział Finansowo - Księgowy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

tel.: 71 36 80 142

 • ewidencja środków trwałych

Dział Księgowości Majątkowej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

tel.: 71 36 80 118

 • ewidencja archiwum uczelni

Archiwum

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

e-mail:

tel.: 71 36 80 113

W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu funkcjonują dwa Archiwa:

 1. Archiwum (powołane Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 20/2002 z dnia 10.09.2002 r.)
 2. Archiwum Filii (powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97/2018 z dnia 20.12.2018 r.).

Archiwa funkcjonują w oparciu o obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu normatywy kancelaryjno - archiwalne:

 • Instrukcję Kancelaryjną,
 • Instrukcję dotycząca organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego,
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Do zadań Archiwów należy zarządzanie zasobem archiwalnym, gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i udostępnianie dokumentacji. Do Archiwów jest przekazywana dokumentacja zamkniętych teczek spraw po upływie dwuletniego okresu ich przechowywania w jednostkach organizacyjnych. Archiwum przejmuje i gromadzi dokumentację wytworzoną przez jednostki organizacyjne znajdujące się we Wrocławiu, Archiwum Filii zaś dokumentację jednostek organizacyjnych Uczelni funkcjonujących w Filii w Jeleniej Górze.

W strukturze organizacyjnej Archiwum działa Sekcja Mobilna Archiwum (powołana Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56/2017 z dnia 20.09.2017). Do zadań Sekcji należy przygotowanie do przekazania do Archiwum dokumentacji wytworzonej do 2012 r., która znajduje się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ilościach masowych i nie została przekazana do Archiwum w terminie.

 

 

Obowiązujacy od 1.09.2021 r.:

 


DANE KONTAKTOWE:


Archiwum
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, bud. K

tel. 71 36 80 625;
      71 36 80 113;
      71 36 80 809;
      71 36 80 574

mail: archiw@ue.wroc.pl


Archiwum Filii
ul. Jana Kochanowskiego 8
58-500 Jelenia Góra, bud. H, pok. 3

tel. 75 75 38 353

mail: malgorzata.wereszczynska@ue.wroc.pl