Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje bieżące

Informacje bieżące

Od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zmiana Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 189/2023 opublikowana na stronie BIP pod linkiem: http://bip.ue.wroc.pl/440/465/2023.html

Od dnia 1 września 2023 r. obowiązuje NOWY Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 78/2023 opublikowany na stronie BIP pod linkiem: http://bip.ue.wroc.pl/440/465/2023.html

Od dnia 15 lipca 2022 r. obowiązuje zmieniony Regulamin zamówień publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 101/2022 opublikowany na stronie BIP pod linkiem: http://bip.ue.wroc.pl/386/427/2022.html


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 1: PDF2024_BZP 00067125_01_P.pdf (50,74KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 2: PDF2023_BZP 00044307_02_P.pdf (68,39KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 1: 2023_BZP 00044307_01_P.pdf (62,68KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 2: 2022_BZP 00026016_02_P.pdf (76,49KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 1: 2022_BZP 00026016_01_P.pdf (70,77KB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 1: 2021_BZP_PZP_wersja_1.pdf (52,26KB)


Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2021r. oraz Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym u Zamawiającego wszystkie postępowania są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc


Informacje dla Wykonawców w zakresie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: RODO.pdf (207,62KB)