Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2023

 • UCHWAŁA  NR1/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 15 grudnia 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR4/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR5/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR6/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • UCHWAŁA  NR7/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR8/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 19 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR9/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka oraz pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR10/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu
 • UCHWAŁA  NR11/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 6 lutego 2023 r..
 • UCHWAŁA  NR12/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania prof. Wojciechowi Czakonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR13/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR14/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR15/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lutego 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR16/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
  Załącznik 1/16/2023
 • UCHWAŁA  NR17/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  Nr18/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR19/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 16 marca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR20/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR21/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
 • UCHWAŁA  NR22/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR23/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR24/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.56.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR25/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR26/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR27/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR28/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR29/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR30/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR31/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR32/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR33/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR34/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR35/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR36/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR37/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2023/2024/, 2024/2025, 2025/2026, oraz 2026/2027.
 • UCHWAŁA  NR38/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR39/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR40/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 18 maja 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR41/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA  NR 42/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2023 rok.
 • UCHWAŁA  NR43/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR44/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR45/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz wyrażenie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 • UCHWAŁA  NR46/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Mariana Goryni do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR47/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR48/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Marzenny Anny Weresy do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR49/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Szymona Cyferta do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach  2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR50/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Wojciecha Czakona do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach  2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR51/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dra hab. Wojciecha Dyducha do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024 – 2027.
 • UCHWAŁA  NR52/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.16.2023 w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR54/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR55/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.
 • UCHWAŁA  NR 56/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR 57/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR 58/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Regulaminie pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
 • UCHWAŁA  NR59/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR60/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 22 czerwca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR61/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 6 lipca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR62/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania prof. Marianowi Goryni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR63/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania prof. Józefowi Dziechciarzowi tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR64/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • Załącznik 1/64/2023
 • UCHWAŁA  NR65/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR66/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 września 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR67/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademickie 2022/2023.
 • Załącznik 1/67/2023
 • UCHWAŁA  NR68/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.17.2023 w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR69/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR70/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR71/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Nauki na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR72/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR73/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR74/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR75/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów.
 • UCHWAŁA  NR76/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym.
 • Załącznik 1/76/2023
 • UCHWAŁA  NR77/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR78/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 30 listopada 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR79/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA  NR80/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024-2028.
 • UCHWAŁA  NR81/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian dotyczących kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR82/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • Załącznik 1/82/2023
 • UCHWAŁA  NR83/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR84/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2024/2025.
 • UCHWAŁA  NR85/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR86/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.55.2023 w sprawie zatwierdzenia liczebności grup akademickich.
 • UCHWAŁA  NR87/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR88/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.