Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2022

 • UCHWAŁA  NR1/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 16 grudnia 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów.
 • UCHWAŁA  NR4/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR5/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 20 stycznia 2022 r.
 • UCHWAŁA NR6/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Kapituły Tytułów Honorowych nadawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR7/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji.
 • UCHWAŁA NR8/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR9/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 17 lutego 2022 r..
 • UCHWAŁA  NR10/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązujących w roku akademickim 2022/2023.
 • UCHWAŁA  NR11/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Data Science: poziom podstawowy.
 • UCHWAŁĄ  NR12/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR13/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 17 marca 2022 r. 
 • UCHWAŁA  NR14/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR15/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR16/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. inż. Maciejowi Pondelowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.
 • UCHWAŁA  NR17/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Mariuszowi Maziarzowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR18/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Wandzie Ronce-Chmielowiec.
 • UCHWAŁA  NR19/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. dr h.c. mult.  Andrzejowi Gospodarowiczowi.
 • UCHWAŁA  NR20/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024.
 • UCHWAŁA  NR21/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR22/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 21 kwietnia 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR23/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr R.0000.32.2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 z dnia 20 maja 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR24/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR25/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 26 maja 2022 r. 
 • UCHWAŁA  NR26/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR27/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR28/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR29/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR30/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR31/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR32/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2022 rok.
 • UCHWAŁA  NR33/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2021 r.
 • UCHWAŁA  NR34/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR35/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR36/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR37/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 23 czerwca 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR38/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie dopuszczalnej liczby punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • UCHWAŁA  NR39/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR40/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej zamian w Regulaminie pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych..
 • UCHWAŁA  NR41/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR42/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR43/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.
 • UCHWAŁA  NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR 45/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 15 września 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR 46/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 29 września 2022 r..
 • UCHWAŁA  NR 47/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR 48/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminy „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA  NR49/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR50/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 17 listopada 2022 r..
 • UCHWAŁA  NR51/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów..
 • UCHWAŁA  NR52/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pani Profesor Stanisławy Bartosiewicz.