Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019): PDFUstawa nPzp.pdf NOWA USTAWA PZP OBOWIĄZUJĄCA OD 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity: PDFUstawa Pzp.pdf PRZEPIS OBOWIĄZUJĄCY JEDYNIE DO POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH PRZED 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453): PDFKurs euro 2020.pdf

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450): PDFProgi 2020.pdf

Wspólny Słownik Zamówień:
plik z rozporządzeniem: PDFKody CPV.pdf
wyszukiwarka kodów CPV online: https://kody.uzp.gov.pl/