Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Strona archiwalna

 

Regulamin Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Wzór zapytania ofertowego do rozeznania rynku:

Wzór notatki z przeprowadzenia rozeznania rynku:

Wzór zamówienia dot. rozeznania rynku:

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp:

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu stosowania ustawy Pzp:

Wzór dokumentu oszacowania wartości zamówienia:

Wzór Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Wzór Analizy Potrzeb Zamawiającego (APZ):

Wzór Raportu z realizacji umowy:

Wzór oświadczenia o zamówieniu z dziedziny nauki:

Wzór zestawienia planowanych wydatków w ramach projektu:

Wzór oświadczenia o braku lub zaistnieniu konfliktu interesów:

Wzór protokołu awarii:

Zestawienie grup asortymentowych: