Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pliki do pobrania

Poniżej znajdują się obowiązujące od 1 stycznia 2020r. załączniki do Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Uczelni.

Pliki zostały przygotowane w edytowalnym formacie *.pdf. Pola zaznaczone na czerwono należy wypełnić obowiązkowo. Wypełniony załącznik należy wydrukować. Kwoty graniczne i obieg dokumentów z zakresu zamówień publicznych pozostaje bez zmian.


Dokumentacja czynności przeprowadzonych dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości od 2 000 do 10 000 zł brutto PDFzał. nr 7.pdf

Dokumentacja czynności przeprowadzonych dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości od 10 000 zł brutto do 30 000 euro netto PDFzał. nr 5.pdf

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDFzał. nr 1.pdf


Odpowiedzi na wszelkie pytania w zakresie wypełniania i obiegu załączników dot. zamówień publicznych udzielają pracownicy Działu Zamówień Publicznych:
Katarzyna Żwakuła tel. 71 36 80 622 e-mail:
Łukasz Lisik tel. 71 36 80 491 e-mail:
Wioletta Seredyńska tel. 71 36 80 493 e-mail: