Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE WYKONAWCÓW, IŻ:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych wszystkie postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. unijne), a także postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zwolnione ze stosowania ustawy Pzp), są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Postępowania, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. krajowe), są prowadzone w formie papierowej i ogłaszane na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Postępowania na usługi społeczne są publikowane zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy Pzp na stronie podmiotowej BIP w zakładce http://bip.ue.wroc.pl/45/75/uslugi-spoleczne.html


W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020r. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro. Więcej informacji w zakładce "Regulacje prawne".


W zakładce "Pliki do pobrania" znajdują się pliki dotyczące zamówień publicznych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020r.


Informacje dla Wykonawców w zakresie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: PDFRODO.pdf