Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020 uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 19/2020 – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” wprowadzonego Zarządzeniem nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy dla Filii
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - uchylone
  • Załącznik do ZR 26/2020 – Załącznik nr 4c – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane
  • Załącznik do ZR 28/2020 – Regulamin przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 02 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 144/2019 w sprawie zakresu i warunków przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont sal 213 i 214 w budynku Z należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z ich wyposażeniem”
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do Centrum Symulacji Procesów Biznesowych”
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych -uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu -uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zająć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania centrów kompetencyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie korzystania z miejsc w domach studenckich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS – CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy oraz obowiązków informacyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 42/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obowiązku weryfikacji zatwierdzonych planów umów i wynagrodzeń na rok 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika rozszerzonego katalogu usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opracowywania Karty produktu/rezultatu dla projektów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 51/2020 – Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacjna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie pełnienia funkcji i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej oraz zasad wydawania kluczy do pomieszczeń służbowych Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2020 w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 143/2019 w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie cennika najmu powierzchni biurowej w budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław
  • Załącznik do ZR 60/2020 – Cennik najmu powierzchni w Budynku inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 61/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Doktorskiej, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 2 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 3 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 4 do ZR 67/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 • ZARZĄDZENIE NR 68/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji prac związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - uchylone
  • Załącznik nr 1 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
  • Załącznik nr 2 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 4f do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza do Regulaminu organizacyjnego
  • Załącznik nr 3 do ZR 72/2020 – Załącznik nr 5f do Regulaminu organizacyjnego- Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych Kanclerzowi
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu ćwiczeń terenowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 2 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 3 do ZR 75/2020 – Harmonogram rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia uchwał Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Załącznik do ZR 78/2020 – Instrukcja w sprawie podróży służbowych pracowników poza granicami kraju oraz zwrotu kosztów takich podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 79/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2020 z 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2020 w sprawie przeprowadzenia przeglądu wykorzystywania powierzchni obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na cele niezwiązane z dydaktyką
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących nieobligatoryjnych praktyk studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 83/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi Naukowcy
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz obowiązku zawiadomienia o prowadzonej działalności gospodarczej
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru instytucji finansowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 8 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2017 w sprawie wymiaru i formy praktyk zawodowych doktorantów
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad pobierania butelkowanej wody mineralnej w okresie upałów
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć do szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kształcenie w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi.
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursu przygotowawczego z języka angielskiego dla Cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego ceremoniał akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad publikowania przez pracowników Uczelni monografii naukowych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Załącznik do ZR 109/2020 – Wniosek o wyrażenie zgody na publikację monografii naukowej poza Wydawnictwem UEW

 • ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia centrum kompetencyjnego pod nazwą „Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB” i powołania dyrektora Centrum
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 113/2020 – Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich
  • Załącznik do ZR 114/2020 – Opłaty miesięczne za miejsca w Domach Studenckich dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zasad przyjmowania faktur dotyczących Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania i użytkowania Sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 117/2020 – Regulamin zarządzania i użytkowania Sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 118/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 9 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - uchylone
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii
 • ZARZĄDZENIE NR 120a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej do pełnienia funkcji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa do pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Bartłomieja Nity, prof. UEW do pełnienia funkcji Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Andrzeja Graczyka do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Okruszka, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Systemu Controllingu
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020 - 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2020 - 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków w projekcie PROM
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej Programu Erasmus +
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu I Konkursu Rektora na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 137/2020 – Regulamin I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 138/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana Filii – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr Marka Wąsowicza do pełnienia funkcji Dziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Joanny Radomskiej, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Zarządzania
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Marka Kośnego, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Zająca do pełnienia funkcji Dziekana Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Roberta Kurka, prof. UEW, do pełnienia funkcji Prodziekana Filii w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zarządzenie nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania dr hab. Anny Cierniak-Emerych, prof. UEW do pełnienia funkcji Dziekana ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie finansowania monografii i czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz weryfikacji efektów uczenia się w semestrze zimowym 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów pełnomocnictw
 • Załączniki do ZR 153/2020

  Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji kierownika projektu

  Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji kierownika merytorycznego projektu/zadania

  Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji menedżera projektu

 • ZARZĄDZENIE NR 154/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Rady EMBA
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 .
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. Nauczania na Odległość
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Prodziekanów ds. Studenckich
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2020 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany załączników nr 2, 4 i 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 160/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu przedłużonej rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik nr 1 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 2 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 3 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 4 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 5 do ZR 160/2020 – Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

  • Załącznik nr 6 do ZR 160/2020 –Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 • ZARZĄDZENIE NR 161/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021 (z wyłączeniem EMBA)
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2
 • ZARZĄDZENIE NR 165/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Uczelni

  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora

  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 5a do Regulaminu organizacyjnego – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi

  • Załącznik do ZR 168/2020 –Załącznik nr 9 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 170/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 171/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 173/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
  • Załącznik do ZR 173/2020 – Regulamin oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

 • ZARZĄDZENIE NR 174/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie Rady Nadzorującej inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
 • ZARZĄDZENIE NR 177/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 178/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie obiegu korespondencji wewnątrzuczelnianej
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie rejestrowania i rozliczania wydarzenia upowszechniającego naukę lub rozwijającego dydaktykę
 • ZAŁĄCZNIK NR 180/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zawierania umów o usługi edukacyjne w formie elektronicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 188/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2020 w sprawie obiegu korespondencji wewnątrzuczelnianej

 • ZARZĄDZENIE NR 189/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Rady ds. Nauczania na Odległość na Radę ds. e-Learningu
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 191/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr 154/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 194/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dodatku uzupełniającego
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń socjalnych dla Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 199/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zasad korzystania oraz zmiany pomieszczeń przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020 w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę.
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 206/2020 – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne
 • ZARZĄDZENIE NR 207a/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Impakt Dolny Śląsk – Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 208/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/2020 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu
 • ZARZĄDZENIE NR 211/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych
 • ZARZĄDZENIE NR 212/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 213/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 214/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji przez prowadzących zajęcia związanej z procesem kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 215/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania programów studiów podyplomowych
 • ZARZĄDZENIE NR 216/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Impakt Dolny Śląsk –Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 217/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek
 • ZARZĄDZENIE NR 218/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na studia drugiego stopnia, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 219/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uczestniczenia w organizowanych przez Uczelnię zajęciach nieobjętych programem studiów, w ramach których student może uzyskać nie więcej niż 30 punktów ECTS
 • ZARZĄDZENIE NR 220/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju
 • ZARZĄDZENIE NR 221/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania centrum kompetencyjnego Asia-Pacific Research Centre
 • ZARZĄDZENIE NR 222/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 223/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 66/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 224/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zarządzania Strategicznego
 • ZARZĄDZENIE NR 226/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
 • ZARZĄDZENIE NR 227/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Rektorskiego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
 • ZARZĄDZENIE NR 228/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
  • Załącznik – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym

 • ZARZĄDZENIE NR 229/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 230/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok