Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Ekonomii i Finansów

UCHWAŁA NR R.0000.76.2019

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie

opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


Na podstawie § 28 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w związku z brzmieniem § 39 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego uchwałą Senatu UE nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Senat postanawia, co następuje:

§ 1

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie likwidacji z dniem 30 września 2019 r. następujących wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
1) Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,
2) Wydziału Nauk Ekonomicznych,
3) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.

§ 2

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie utworzenia z dniem 01 października 2019 r. następujących wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:
1) Wydziału Zarządzania, 
2) Wydziału Ekonomii i Finansów, 
3) Wydziału Inżynierii Produkcji. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomii i Finansów


Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego uchwałą Senatu UE nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz uchwały Senatu UE nr R.0000.76.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 października 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu tworzy się Wydział Ekonomii i Finansów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych 


2019

Konkurs (NE-BW.121.2.2019) na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Termin składania dokumentów: 19.06.2019