Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

Komisje Rektorskie powołane Zarządzeniem Rektora w 2019 roku

 

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych z zakresu rachunkowości i controllingu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w projekcie „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego Dyplomu Roku
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Dłużnych Instrumentów Finansowych
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia