Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01.10.2020 r.


 

Zmiany do Regulaminu organizacyjnego wprowadzone Zarządzeniem Rektora:


 • ZARZĄDZENIE NR 168/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Uczelni
  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 4a do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny Pionu Rektora
  • Załącznik do ZR 168/2020 – Załącznik nr 5a do Regulaminu organizacyjnego – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi
  • Załącznik do ZR 168/2020 –Załącznik nr 9 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat organizacyjny wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 3 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 4 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 2/2021 – Załącznik nr 9 – Schemat organizacyjny wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 5 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 17/2021 – Załącznik nr 4a – Schemat organizacyjny Pionu Rektora otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia
  • Załącznik do ZR 17/2021 – Załącznik nr 4f – Schemat organizacyjny Pionu Kanclerza otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr 6 do Regulaminu organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Załącznik do ZR 32/2021 – Załącznik nr 4c – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia
  • Załącznik do ZR 32/2021 – Załącznik nr 4d – Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju