Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120
      53-345 Wrocław      

NIP: 896-000-69-97
REGON: P-000001531
PKD 85.42.B

 

  

Godziny pracy administracji Uczelni:


poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 

Kontakt telefoniczny, fax


tel.: 71 368 01 00
fax: 71 367 27 78

 

Adres poczty elektronicznej:


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)


        Złożenie w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu dokumentu w formie elektronicznej, możliwe jest poprzez:

 • posiadanie konta użytkownika na platformie  ePUAP - Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej,
 • posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego - jeśli dokument wymaga podpisu.

 

Formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na platformie ePUAP:

/UEWroclaw/SkrytkaESP

 

Wymagania techniczne

 • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:
 1. DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
 2. XML,
 3. PDF, XPS,
 4. CSV,
 5. XLS, XLSX, ODS,
 6. PPT, PPTX, ODP,
 7. GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG,
 8. GEOTIFF,
 9. WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV,
 10. DWG, DWF, DXF, DGN, JP2,
 11. ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z,
 12. HTML, XHTML.
 • Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do formularza (dokumentu elektronicznego) wynosi 3,5 MB