Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Uczelni kadencja 2021-2024

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na posiedzeniu 17 grudnia 2020 r. powołał Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 1.01.2021 r. - 31.12.2024 r. 


  • dr Marcin Czyczerski 
  • dr hab. Andrzej Kosendiak, prof. AMKL
  • mgr Piotr Krupa 
  • mgr Jarosław Sroka
  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
  • dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
  • dr inż. Agnieszka Ryznar - Luty
  • dr Sylwia Wrona
  • Radosław Kłus (na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. 2018 poz.1668)

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uchwałą Nr 3/2021 wybrał mgra Piotra Krupę na Przewodniczącego Rady Uczelni.