Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Uczelni kadencja 2021-2024

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (uchwała Senatu nr R.0000.60.2019 z 10.06.2019 r. z późn. zm.) Senat powołał Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. w następującym składzie:


  • dr Marcin Czyczerski 
  • dr hab. Andrzej Kosendiak, prof. AMKL
  • mgr Piotr Krupa 
  • mgr Jarosław Sroka
  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
  • dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
  • dr inż. Agnieszka Ryznar - Luty
  • dr Sylwia Wrona, prof. UEW
  • Mateusz Salamon (na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. 2018 poz.1668)

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uchwałą Nr 3/2021 wybrał mgr-a Piotra Krupę na Przewodniczącego Rady Uczelni.