Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2010

 • UCHWAŁA NR 1/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 2/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2010 rok
 • UCHWAŁA NR 3/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowane są: dom wypoczynkowy oraz budynek gospodarczy z garażem w Łebie
 • UCHWAŁA NR 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim
 • UCHWAŁA NR 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Krystyny Moszkowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 6/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 7/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 8/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 9/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na stacjonarne studia II stopnia w roku akademicki 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 10/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim
 • UCHWAŁA NR 11/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) dr Zbigniewowi Dokurno za pracę doktorską pt. „Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego – próba systematyzacji i krytycznej analizy”
 • UCHWAŁA NR 12/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i  szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) dr hab. Dorocie Korenik, prof. UE za monografie profesorskie pt. „Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy” oraz „O roli służebnej banków komercyjnych”
 • UCHWAŁA NR 13/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i  szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) dr Radosławowi Kurachowi za pracę doktorską pt. „Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce”
 • UCHWAŁA NR 14/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) prof. dr hab. Marii W. Kopertyńskiej za książkę pt. „Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka”
 • UCHWAŁA NR 15/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) dr hab. Markowi Prymonowi, prof. UE za książkę pt. „Badania marketingowe w aspektach menadżerskich”
 • UCHWAŁA NR 16/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) zespołowi w składzie prof. dr hab. Rafał Krupski, dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UE, dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE za książkę pt. „Koncepcje strategii organizacji”.
 • UCHWAŁA NR 17/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Skalika za książkę pt. „Zarządzanie projektami”.
 • UCHWAŁA NR 18/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) zespołowi pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Hanuzy za cykl 25 prac naukowych pod nazwą „Struktura i właściwości związków heterocyklicznych i faz tlenkowych o zastosowaniach w technice i optoelektronice”.
 • UCHWAŁA NR 19/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2009 r. (działalność naukowa) dr hab. Waldemarowi Tycowi, prof. UE za monografię habilitacyjną pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny”.
 • UCHWAŁA NR 20/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zobligowania przewodniczących senackich komisji
 • UCHWAŁA NR 21/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na rok 2009
 • UCHWAŁA NR 22/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2009
 • UCHWAŁA NR 23/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Marii W. Kopertyńskiej na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 24/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. Januszowi Łyko na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 25/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki w kadencji 2008 – 2012
 • UCHWAŁA NR 26/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie  uzupełnienia składu Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2008 – 2012
 • UCHWAŁA NR 27/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2008/2012
 • UCHWAŁA NR 28/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2008/2012
 • UCHWAŁA NR 29/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. podjęta na nadzwyczajnym otwartym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. zwołanym dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 • UCHWAŁA NR 30/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 31/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie prof. Hyrouki Itami tytułu Doktora Honoris Causa  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 32/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego na lata  2010-2020
 • UCHWAŁA NR 33/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2009
 • UCHWAŁA NR 34/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
 • UCHWAŁA NR 35/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 36/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 37/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na 2010 r
 • UCHWAŁA NR 38/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 39/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia dr hab. Ireny Kociszewskiej, na stanowisku  profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jako 2-gie miejsce zatrudnienia na okres roku akademickiego  2010/2011 w wymiarze pełnego etatu
 • UCHWAŁA NR 40/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. Bogdana Franczyka na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 41/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 42/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim
 • UCHWAŁA NR 43/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Teorii Informatyki na Katedrę Technologii Informacyjnych
 • UCHWAŁA NR 44/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Badanie partnerstw publiczno-prawnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)”
 • UCHWAŁA NR 45/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 46/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 47/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 75/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie warunków i trybie rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2010/2011
 • UCHWAŁA NR 48/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr hab. Jacka Karwowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 49/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr hab. Mariuszowi Czekale, prof. UE na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 50/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 51/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego”
 • UCHWAŁA NR 52/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010
 • UCHWAŁA NR 53/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia przez Uczelnię kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Radia Wrocław S.A.
 • UCHWAŁA NR 54/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia przez Uczelnię kandydatury na członka rady nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia we Wrocławiu – Radio Wrocław Spółka Akcyjna”
 • UCHWAŁA NR 55/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia przez Uczelnię kandydatur do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A.
 • UCHWAŁA NR 56/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 57/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR 58/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Domiter na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 59/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Zbigniewa Michny na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 60/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Tadeusza Kocowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • UCHWAŁA NR 61/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysunięcia przez Uczelnię kandydatury na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • UCHWAŁA NR 62/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Stanisławowi Kiełczewskiemu tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 63/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 64/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zakładu Towaroznawstwa Żywności
 • UCHWAŁA NR 65/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2009 roku
 • UCHWAŁA NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie osobowej
 • UCHWAŁA NR 67/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 68/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Korekty nr 2 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010
 • UCHWAŁA NR 69/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za lata 2010 i 2011
 • UCHWAŁA NR 70/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.  Termomodernizacja budynków dydaktycznych „H” i „Z”
 • UCHWAŁA NR 71/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wałbrzychu