Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2005

 • UCHWAŁA NR 91/2005 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007, podjęta w dniu 22.03.2005 r. (wraz z poprawkami z dnia 17.11.2005 r. oraz 26.01.2006 r.)
 • UCHWAŁA w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2006/2007 do 2008/2009, z dnia 26.04.2005 r. ze zmianą z 13.10.2005 r
 • UCHWAŁA w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2006/2007, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r.
  • ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY w sprawie zasad rekrutacji na studia dzienne, wieczorowe oraz zaoczne, w roku akademickim 2006/2007, podjętej w dniu 22.03.2005 r. Zasady przeliczania ocen na punkty kwalifikacyjne.
 • UCHWAŁA NR 77/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej
 • UCHWAŁA NR 78/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawniczej
 • UCHWAŁA NR 79/2005 z dnia 13 października 2005 r. .w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • UCHWAŁA NR 80/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych
 • UCHWAŁA NR 81/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
 • UCHWAŁA NR 82/2005 z dnia 13 października 2005 r. z w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
 • UCHWAŁA NR 83/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki
 • UCHWAŁA NR 84/2005 z dnia 13 października 2005 r. ( zgoda na zwiększenie kwoty limitu )
 • UCHWAŁA NR 85/2005 z dnia 13 października 2005 r. (korekta planu rzeczowo-finansowego)
 • UCHWAŁA NR 86/2005 z dnia 13 października 2005 r. ( zatwierdzenie zmiany planu rzeczowo-finansowego)
 • UCHWAŁA NR 90/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2006/2007 do 2008/2009 
 • UCHWAŁA NR 92/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Uczelni w związku z powołaniem Konwentu Uczelni
 • UCHWAŁA NR 93/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego wprowadzenia nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych
 • UCHWAŁA NR 94/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie w sprawie kształcenia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Wałbrzychu i Bolesławcu
 • UCHWAŁA NR 95/2005 z dnia 17 listopada 2005 r.
  Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006
 • UCHWAŁA NR 99/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków dydaktycznych "H" i "OBR" Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu"
 • UCHWAŁA NR 100/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla Wydziału GRiT Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu."
 • UCHWAŁA NR 102/2005 z dnia 17 listopada 2005 r.
  w sprawie zmiany Statutu Uczelni w związku z rozszerzeniem kompetencji Rektora do zawierania umów z podmiotami zagranicznymi