Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2012

 • UCHWAŁA NR 1/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 2/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA NR 3/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie  powołania Senackiej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich.
 • UCHWAŁA NR 4/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia „Uczelnianego regulaminu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 5/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2012 rok.
 • UCHWAŁA NR 6/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011.
 • UCHWAŁA NR 7/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku „H” i „Z”.
 • UCHWAŁA NR 8/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Ryszarda Krysze-Jasińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 9/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Witolda Kowala na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 10/2012 z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w zakresie edukacji na odległość”.
 • UCHWAŁA NR 11/2012 z  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 12/2012 z  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 r – 31.08.2016 r.
 • UCHWAŁA NR 13/2012 z  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie kalendarza wyborczego do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 – 31.08.2016 r. 
 • UCHWAŁA NR 14/2012 z  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 15/2012 z  dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Senatu nr 0000 – 4/12 z 25 stycznia 2012 r. „Uczelniany regulamin studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 16/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 17/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie  zmiany nazwy Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki.
 • UCHWAŁA NR 18/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody  Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. prof. zw. dr hab. Bożenie Klimczak.
 • UCHWAŁA NR 19/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. prof. zw. dr hab. Walentemu Ostasiewiczowi.
 • UCHWAŁA NR 20/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. prof. zw. dr hab. inż. Jerzemu Hanuzie.
 • UCHWAŁA NR 21/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. prof. zw. dr hab. Bogumiłowi Bernasiowi.
 • UCHWAŁA NR 22/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. dr hab. Witoldowi Kowalowi, prof. UE.
 • UCHWAŁA NR 23/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. dr hab. Barbarze Iwankiewicz-Rak, prof. UE.
 • UCHWAŁA NR 24/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR 25/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. prof. zw. dr hab. Wandzie Ronka-Chmielowiec i prof. zw. dr hab. Krzysztofowi Piaseckiemu.
 • UCHWAŁA NR 26/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu  Ekonomicznego za rok 2011.
 • UCHWAŁA NR 27/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 28/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Prowizorium budżetowego na 2012 rok.
 • UCHWAŁA NR 29/2012 z  dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Elżbiety Sobczak
  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 30/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 31/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki  Częstochowskiej prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu.
 • UCHWAŁA NR 32/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów  ekonomia i zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013).
 • UCHWAŁA NR 33/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011.
 • UCHWAŁA NR 34/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia na rok akademicki  2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 35/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 36/2012 z  dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Senackiej Komisji Dobrych Praktyk Akademickich (KDPA) w kadencji 2008 - 2012.
 • UCHWAŁA NR 37/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 38/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 39/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego.
 • UCHWAŁA NR 40/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Ekonomicznego na 2012 r.
 • UCHWAŁA NR 41/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku  akademickim 2013/2014.
 • UCHWAŁA NR 42/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad  przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2013/2014 do 2015/2016.
 • UCHWAŁA NR 43/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 44/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: finanse  i rachunkowość, informatyka w biznesie i zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz kierunku analityka gospodarcza (studia pierwszego stopnia) i kierunku informatyka i ekonometria (studia drugiego stopnia) o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013).
 • UCHWAŁA NR 45/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Senatu nr  69/2008 z 26 września 2008 r. „Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
 • UCHWAŁA NR 46/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Nr  0000-4/12 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia  „Uczelnianego regulaminu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 47/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale Nr  0000-27/12 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 48/2012 z  dnia 24 maja 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie (studia pierwszego i drugiego  stopnia) oraz dla kierunku europeistyka (studia pierwszego stopnia) o profilu ogólnoakademickim dla studentów  rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013).
 • UCHWAŁA NR 49/2012 z  dnia 13 czerwca  2012 r. w sprawie  zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na  kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 50/2012 z  dnia 13 czerwca  2012 r. w sprawie  zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla  Studentów na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 51/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 52/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 53/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pod  nazwą: „Przebudowa budynku dydaktycznego Z (część wysoka), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław”.
 • UCHWAŁA NR 54/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji (studia pierwszego i drugiego stopnia) o profilu ogólnoakademickim, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 55/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów trzeciego stopnia  dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013).
 • UCHWAŁA NR 56/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla  Studentów na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 57/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 58/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.
 • UCHWAŁA NR 59/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Klubu Żeglarskiego Ekonomistów.
 • UCHWAŁA NR 60/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dr hab. Marzeny Stor na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • UCHWAŁA NR 61/2012 z  dnia 27 czerwca  2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wprowadzeni zmian w uchwale nr  0000-39/12 z 24 maja 2012 r. a dotyczącą wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego  Szmajdzińskiego.
 • UCHWAŁA NR 62/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 63/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nadanie dr Januszowi  Lewandowskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 64/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr  Naukowych na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 65/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 66/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  powołania Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję  2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 67/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencje  2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 68/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 69/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie   powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 70/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie   powołania Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 71/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na likwidację Katedry Nauk Społecznych.
 • UCHWAŁA NR 72/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na powołanie Zakładu Nauk Społecznych.
 • UCHWAŁA NR 73/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na powołanie Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej.
 • UCHWAŁA NR 74/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Zakładu Towaroznawstwa Żywności.
 • UCHWAŁA NR 75/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki  Głównej.
 • UCHWAŁA NR 76/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie   opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.
 • UCHWAŁA NR 77/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych.
 • UCHWAŁA NR 78/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA NR 79/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  opinii Senatu w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA NR 80/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Uchwale nr 0000-55/11 z 22.09.2011 r. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 81/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 • UCHWAŁA NR 82/2012 z  dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 • UCHWAŁA NR 83/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 84/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2011 roku.
 • UCHWAŁA NR 85/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 86/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2012 – 2016.
 • UCHWAŁA NR 87/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Korekty nr 1 Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012.
 • UCHWAŁA NR 88/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  nadania prof. dr hab. inż. Teresie Skrabce - Błotnickiej tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 89/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań  finansowych Uczelni za lata 2012 i 2013.
 • UCHWAŁA NR 90/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 • UCHWAŁA NR 91/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.