Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2014

 • UCHWAŁA NR 1/2014  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 2/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nadanie profesorowi Lucjanowi T. Orłowskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 3/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2014 rok.
 • UCHWAŁA NR 4/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dzierżoniowie.
 • UCHWAŁA NR 5/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Głogowie.
 • UCHWAŁA NR 6/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana prof. dr hab. doktora honoris causa Bera Hausa.
 • UCHWAŁA NR 7/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na uhonorowanie pamięci Pana prof. dr hab. doktora honoris causa multi. Zdzisława Hellwiga.
 • UCHWAŁA NR 8/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 9/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie  warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2014/2015.
 • UCHWAŁA NR 10/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie  poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2013 r. prof. dr hab. inż. Stanisławowi Urbanowi.
 • UCHWAŁA NR 11/2014  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR 12/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2013 r. dr hab. inż. Edycie Tabaszewskiej - Zajbert.
 • UCHWAŁA NR 13/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2014 rok.
 • UCHWAŁA NR 14/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 20 marca 2014 r. w sprawie  wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2013.
 • UCHWAŁA NR 15/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 16/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Logistyka na Wydziale, Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • UCHWAŁA NR 17/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów  Logistyka (drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015).
 • UCHWAŁA NR 18/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie  ramowych zasad tworzenia programów nowych i istniejących kierunków studiów.
 • UCHWAŁA NR 19/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 20/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 24  kwietnia 2014 r. w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR 21/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 29  maja 2014 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 22/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 29  maja 2014 r. w sprawie  zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016.
 • UCHWAŁA NR 23/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 29  maja 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2014/2015.
 • UCHWAŁA NR 24/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 29  maja 2014 r. w sprawie  zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.
 • UCHWAŁA NR 25/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 26/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013.
 • UCHWAŁA NR 27/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego na 2014 r.
 • UCHWAŁA NR 28/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zatwierdzenie Regulaminu uznawalności efektów kształcenia w Uniwersytecie
  Ekonomicznym we Wrocławiu zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.
 • UCHWAŁA NR 29/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  ramowych zasad prowadzenia studiów wspólnych (wspólnych programów kształcenia) przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i uczelnie partnerskie.
 • UCHWAŁA NR 30/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na likwidację Katedry Historii Gospodarczej.
 • UCHWAŁA NR 31/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na likwidację Katedry Filozofii i Komunikacji Społecznej.
 • UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na powołanie Katedry Filozofii i Historii Gospodarczej.
 • UCHWAŁA NR 33/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nauki na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 34/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nauki na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 35/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  10 października 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR 36/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR 37/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 38/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Zakładu Nauk Społecznych.
 • UCHWAŁA NR 39/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Katedry Komunikacji Gospodarczej.
 • UCHWAŁA NR 40/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  z  dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Katedry Controllingu.
 • UCHWAŁA NR 41/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej na Katedrę Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.
 • UCHWAŁA NR 42/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania na Katedrę Systemów Informacyjnych.
 • UCHWAŁA NR 43/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Systemów Sztucznej Inteligencji na Katedrę Systemów Inteligencji Biznesowej.
 • UCHWAŁA NR 44/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą na Katedrę Zarządzania Wiedzą.
 • UCHWAŁA NR 45/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR 46/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu.
 • UCHWAŁA NR 47/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie powołania przez Senat i zatwierdzenia składu Komisji Statutowej.
 • UCHWAŁA NR 48/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 49/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia  30 października 2014 r. w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni na lata 2014 i 2015.
 • UCHWAŁA NR 50/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR 51/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR 52/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią.
 • UCHWAŁA NR 53/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014.
 • UCHWAŁA NR 54/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie Planu wydawniczego na 2015 rok.
 • UCHWAŁA NR 55/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nadanie profesorowi Hubertowi Österle tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 56/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • UCHWAŁA NR 57/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 58/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 59/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 60/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR 61/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji Dydaktycznej na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 62/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nauki na kadencję 2012/2016.
 • UCHWAŁA NR 63/2014 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z  dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia przez Senat zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2012/2016.