Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pisma okólne Rektora 2019

  • Pismo okólne Rektora UEW nr 1/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin pracowników oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku dzieci pracowników w 2019 r.
  • Pismo okólne Rektora UEW nr 2/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dopłat do wypoczynku rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników Uczelni oraz dodatkowych dopłat do wypoczynku ich dzieci w 2019 r.
  • Pismo okólne Rektora UEW nr 3/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchylenia pism okólnych dotyczących budżetu kosztów dla katedr.
  • Pismo okólne Rektora UEW nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie utworzenia pól spisowych dla organizacji studenckich oraz Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Pismo okólne Rektora UEW nr 5/2019  z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania przez kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kart opisu stanowisk.
  • Pismo okólne Rektora UEW nr 6/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad finansowania z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni wydatków, które nie mogą obciążać środków pochodzących z subwencji w roku ich płatności